Horní trávicí trakt

V horní části trávicího traktu probíhá hlavně mechanické zpracování potravy spojené s jejím natrávením. Vstřebávání živin je minimální.

Zmíněné procesy začínají již v dutině ústní, kde zuby žvýkáním mechanicky mělní potravu. Na toto jsou přizpůsobeny hlavně stoličky. Rozmělňovaná potrava se smíchává se slinami a slinnou amylázou – trávicím enzymem štěpícím sacharidy/cukry, tak, aby vzniklo snadno spolknutelné vlhké sousto, jež se dostává přes hltan do jícnu.

Tento trubicovitý, v hrudní dutině umístěný 30-40 cm dlouhý orgán pomocí peristaltických stahů dopraví spolknuté sousto do žaludku. V jícnu tedy nedochází k žádnému trávení potravy, je pouze transportním orgánem.

V žaludku dochází k dalšímu mechanickému zpracování, mísení tráveniny se žaludečními šťávami a enzymy. Pokračuje trávení sacharidů, a navíc dochází i ke štěpení bílkovin/proteinů. Na tomto procesu se podílí enzym pepsin, chymosin a také nízké pH 1,5. pH je takto nízké díky kyselině chlorovodíkové (solné, HCl). Méně jsou v žaludku tráveny lipidy/tuky pomocí lipázy. Trávenina je peristaltickými pohyby posunována směrem k pylorickému svěrači, odkud se potrava posouvá do duodena/dvanáctníku/. Žaludek je schopen pojmout cca 1-2 litry potravy a tekutina protéká žaludkem přímo do dvanáctníku.

Do podkovovitě prohnutého duodena neústí jen žaludek, ale také vývodné cesty slinivkové a žlučové. Kyselá trávenina ze žaludku je díky nim neutralizovaná a dále trávena. Pokračuje sacharidů, intenzivně se štěpí bílkoviny a tuky, na tomto se podílí hlavně enzymy trypsin, chymotripsin, lipáza, amyláza a žlučové kyseliny. V duodenu navíc dochází k vstřebávání malého množství živin, např. železa a některých léků.