Blasse und trockene Haut

Blasse und trockene Haut kann ein Symptom dieser Krankheiten sein:

Hashimoto-Thyreoiditis